TakmynanUs

Ningbo YongDong Elektrik Enjamlary Ltd.

NingBo YongDong Elektrik enjamlary kärhanasy, Ningbo şäherinde 300-den gowrak halkyň işleýän 2006-njy ýylda döredildi.Professional saçlara ideg we bejeriş önümleri bilen meşgullanýaryswe kiçi durmuş enjamlary.15 ýyldan gowrak wagtdan soňösüş, kompaniýamyz kem-kemden öňdebaryjy boldysaç düzmek gurallary tabşyryldy.

Kompaniýa 12,000 inedördül metr meýdany we has köp meýdany tutýar300-den gowrak işgär.Biz esasda söwda edýärishil we karz.Önümlerimizi yzygiderli edýärisösen tehnologiýa, gowy ynam bilen täzelendi we ösdürildiöňdebaryjy ruhda täzelikler.Önümlerimiziň ikisiCE, Rohs geçdi.

Siziň kanagatlanmagyňyz biziň gözlegimiz, habarlaşmak üçin hoş geldiňiz webilen gepleşik geçiriň!

 

微 信 图片 _20220818141438
Sergi otagy
781616463bf00a52be48de921760f1b

Habarlar

täze
 • Keramika we turmalin tehnologiýasy näme

  Keramika we turmalin adalgalary gözellik pudagynda her gün ulanýan gurallarymyz hakda aýdylanda köplenç ulanylýar.Realöne hakyky keramiki turmalin tehnologiýasynyň nämedigini bilýärsiňizmi?Iň soňky gezek ...

 • Saç düzediji serişdeleri ulanmagyň çäreleri

  Her bir gyzyň elinde egriji demir bolşy ýaly, belki-de, her bir gyzyň elinde saç düzediji bolmagy mümkin.Saç düzümiňizi gowulandyrmak üçin köplenç saç düzediji ulanýan bolsaňyz, pa ...

 • Daýson saç düzediji, pes temperaturada düzedip we rugsat berip bilermi?

  2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Daýson ABŞ-da “Airwrap” saç stilini çykardy.Bu enjam şol wagt Hytaýda goýberilmedik hem bolsa, üýtgeşik görnüşi sebäpli tiz wagtdan aýallary süpürdi we ...

 • Gyzgyn saç çotgasy

  Häzirki zaman jemgyýetinde gözellik adamlary yzarlamaga öwrüldi we saçyň kellesi bolmak adamyň gözelligini has gowy görkezip biler.Daramak diňe bir saçlary daraltman, eýsem tendensiýany hem gowşadyp biler ...

 • Saçlary düzediji ulanmak

  Köp adamlar saç düzediji diňe düzeltmek üçin diýip pikir edýärler, ýöne aslynda olaryň köp peýdasy bar.Eden öý işimi, göni klipleriň ulanylyşyny siz bilen paýlaşaýyn!1. Uly tolkunly buruşlar ...

täze
 • Keramika we turmalin tehnologiýasy näme

  Keramika we turmalin adalgalary gözellik pudagynda her gün ulanýan gurallarymyz hakda aýdylanda köplenç ulanylýar.Realöne hakyky keramiki turmalin tehnologiýasynyň nämedigini bilýärsiňizmi?Iň soňky gezek ...

 • Saç düzediji serişdeleri ulanmagyň çäreleri

  Her bir gyzyň elinde egriji demir bolşy ýaly, belki-de, her bir gyzyň elinde saç düzediji bolmagy mümkin.Saç düzümiňizi gowulandyrmak üçin köplenç saç düzediji ulanýan bolsaňyz, pa ...

 • Daýson saç düzediji, pes temperaturada düzedip we rugsat berip bilermi?

  2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Daýson ABŞ-da “Airwrap” saç stilini çykardy.Bu enjam şol wagt Hytaýda goýberilmedik hem bolsa, üýtgeşik görnüşi sebäpli tiz wagtdan aýallary süpürdi we ...

 • Gyzgyn saç çotgasy

  Häzirki zaman jemgyýetinde gözellik adamlary yzarlamaga öwrüldi we saçyň kellesi bolmak adamyň gözelligini has gowy görkezip biler.Daramak diňe bir saçlary daraltman, eýsem tendensiýany hem gowşadyp biler ...

 • Saçlary düzediji ulanmak

  Köp adamlar saç düzediji diňe düzeltmek üçin diýip pikir edýärler, ýöne aslynda olaryň köp peýdasy bar.Eden öý işimi, göni klipleriň ulanylyşyny siz bilen paýlaşaýyn!1. Uly tolkunly buruşlar ...

 • cccc

Has köp önüm

sen

 • Salgysy: No2, Huaşeng ýoly, Dazhang senagat seýilgähi, Xikou şäherçesi, Fenghua, Ningbo şäheri, Hytaýyň Zhejiang welaýaty